Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

1) Udělujete tímto souhlas společnosti ZKV Career, s.r.o., se sídlem Praha – Ruzyně, Chomutovská 38/10, PSČ 161 00, IČ: 63669595, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37755 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese ZKVknihy.cz (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresu trvalou a / nebo doručovací
 • informace poskytované internetovým prohlížečem a cookies (IP adresa, typ operačního systému, atd.)

2) Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za marketingových účelů a pro účely plnění smlouvy. Tyto údaje budou zpracovány po dobu 3 let.

3) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti nebo na sídlo společnosti.

4) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel softwaru
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.